Stamatia Karageorgiou

2016 m. rugsėjo 16 d.


Savanorystė Biržų regioniniame parke

Rugsėjo 7 d. į Biržų regioninio parko direkciją atvyko Europos Savanorių Tarnybos savanorė Stamatia (Matina) - trisdešimties metų savanorė iš Salonikų šiaurės Graikijoje. Savo šalyje ji jau yra baigusi mokslus geologijos srityje (bakalauras ir magistras).

Matina nusprendė padaryti pertrauką savo kasdienėje rutinoje, pagyventi kitoje šalyje ir įgyti naujos darbinės patirties, susijusios su kita kultūra. Dirbdama Biržų regioniniame parke, ji tikisi pažinti Lietuvos istoriją, tradicijas, geologijos ypatumus. Ji nori atrasti Biržus, nes tai ypatinga vieta savo istorija ir žemės gelmėmis.

Savanorystė truks vienerius metus, per kuriuos ji mokysis lietuvių kalbos, susipažins su teritorija bei jos ypatumais, dirbs su lankytojais Lankytojų centre ir teritorijoje, padės parko specialistams atlikti įvairius stebėjimus, organizuos renginius, siūlys naujas veiklas regioniniame parke.

Nuotraukoje (iš kairės) praktikantė Gabija Jaronytė, savanorė Silvija Skrivelytė ir Europos Savanorių Tarnybos savanorė Stamatia (Matina) Karageorgiou iš Graikijos prie Kirkilų apžvalgos bokšto.


2016 m. rugsėjo 24 d.

 

Rugsėjo 21 d. Biržų regioninio parko savanorių iniciatyva, Biržų lopšelyje-darželyje „Drugelis“, buvo surengtas „Žemės meno“ dienos renginys. Renginyje dalyvavo visos darželio grupės, buvo kuriamos rudens mozaikos iš įvairių rudens gėrybių.

Šiuo renginiu buvo siekta ugdyti vaikų ekologinį sąmoningumą, tarpusavio bendradarbiavimą, gamtos puoselėjimą bei atskleisti vaikų kūrybingumą.

 

2017 m. sausio 18 d.

 

Biržų regioninis parkas pristatytas tarptautiniams savanoriams

Biržų regioninio parko direkcijos Europos Savanorių Tarnybos savanorė Stamatia (Matina) iš Graikijos pristatė Biržų regioninį parką ir Lankytojų centro ekspoziciją kitiems Biržų miesto savanoriams, savanoriaujantiems įvairiose Biržų miesto organizacijose: Marinai iš Ispanijos, Marilenai iš Graikijos, Goranai iš Bosnijos ir Hercogovinos, Ekaterinai iš Rusijos ir Emanueliui iš Azorų salų (Portugalijos).

Savanoriai susidomėję klausėsi informacijos apie Biržų regioninį parką, nes jau buvo girdėję apie Biržų krašto ypatumus – karstines smegduobes, tačiau kodėl atsiranda ir kokios gali būti smegduobės savanoriai dar nežinojo. Visa tai jiems papasakojo Stamatia interaktyvioje Lankytojų centro ekspozicijoje, kurią savanoriai puikiai įvertino, džiaugėsi, jog čia galima gauti ne vien tik informacijos, bet ir suvokimą kokie procesai ir kodėl jie vyksta Biržų krašte.

Po apsilankymo Lankytojų centro ekspozicijoje savanoriai nusprendė, jog pavasarį, atšilus orams, surengs žygį ir aplankys lankytinas vietas Biržų regioniniame parke ir Biržų rajone.

                               
2017 m. gegužės 23 d.

 

On 23rd of May, a birdwatching event took place in Birzai Regional Park. This event was organized by Stamatia Karageorgiou, geologist and EVS volunteer of Regional Park from Greece, with the help and contribution of the senior specialist biologist Renata Ulinskienė who supported the scientific-specialized part of the excursion and the Armenian EVS volunteer Liana Hakobian who created the photography material during the whole event. The students of Saulė highschool from the English class of the teacher Vida Samulionytė attended this special birdwatching class. The event was part of the project of Stamatia‘s EVS programme.

 

The purpose of this special excursion was to introduce to the students-visitors the most common bird species in Lithuania and more specifically in the broader region of Birzai Regional Park, but also to teach the way to recognize these bird species. The first part of the event was a presentation in English which was given by volunteer Stamatia, in order to inform students about some basic facts related to birdwatching. During the event there were given instructions by the specialist biologist  Renata Ulinskienė on how to use equipment for birdwatching and also students were provided with special equipment-binoculars and extra informative material about the main characteristics of the ten most common birds around the territory.  The event took place in the visitor‘s center of the park and the second part of the excurion took place in the teritorry of the Sirvena lake, around Birzai Castle. Students had the opportunity to watch some of the bird species such as Eurasian coot (Laukys, scientific name: Fulica atra) and a high number of Mute swans (Gulbė nebylė, scientific name: cygnus olor) while staying in Sirvena lake.