Savanoriškos ežerų stebėsenos programa

Savanoriškos ežerų stebėsenos programą STEBIU EŽERĄ parengė Latvijos NVO „L.U.Consulting“, įgyvendinant Latvijos – Lietuvos bendradarbiavimo per sieną 2007-2013 m. programos projektą „Ežerai ateičiai“. Stebėsenos programą sudaro 4 dalys, kuriose fiksuojamas stebimos teritorijos žemės naudojimas (praeityje ir dabar), ežero krantų užaugimas, vandens augalų ir makrobestuburių įvairovė.

Kiekvienai iš šių dalių yra parengti stebėjimo protokolai (paspaudus ant protokolų, juos galima parsisiųsti .pdf formatu):

  1. Ežero kraštovaizdžio stebėjimo protokolas
  2. Ežero krantų stebėjimo protokolas
  3. Ežero augalų stebėjimo protokolas
  4. Ežero gyvūnų stebėjimo protokolas

Šiuos protokolus savanoris tyrėjas pildo kasmet tuo pačiu laiku, toje pačioje ežero pakrantės vietoje. Surinkti duomenys, grįžus namo pateikiami Biržų regioninio parko direkcijos darbuotojams el. paštu birzai@rpd.w3.lt.

Stebėsenos duomenys renkami apie 3 Biržų regioninio parko ežerus:

  • Širvėnos ežeras;
  • Kirkilų karstiniai ežerėliai;
  • Gulbinų ežeras.

Prisijunk ir tu!