Parko lankymo taisyklės

  

LANKYMOSI BIRŽŲ REGIONINIAME PARKE TAISYKLĖS
 
I.                   Regioniniame parke galima:
1. Poilsiauti, statyti palapines, kurti laužus tik tam skirtose vietose;
2. Važinėti po draustinius tik keliais, statyti autotransporto priemones tik tam tikslui skirtose aikštelėse, šalikelėse;
3. Uogauti, grybauti, riešutauti laikantis galiojančių taisyklių;
4. Lankytis visuose miškuose, išskyrus privačius, esančius iki 100 m atstumu nuo miško savininko sodybos;
5. Statyti autotransporto priemones prie vandens telkinių tik tam skirtose vietose.  Nesant jų, ne arčiau kaip 20 m nuo vandens linijos;
6. Parko botaniniuose, botaniniuose – zoologiniuose, telmologiniuose, kraštovaizdžio draustiniuose pažintinis turizmas leidžiamas tik nustatytais maršrutais.
 
II.                Regioniniame parke privaloma:
1.      Saugiai elgtis su ugnimi. Nuolat prižiūrėti užkurtą laužą. Baigus jį kūrenti, užpilti žemėmis arba vandeniu;
2.      Šiukšles palikti tik šiukšlių dėžėse.
 
III.             Regioniniame parke draudžiama:
1.      Kasinėti kapines, piliakalnius, senkapius ir 50 m atstumu aplink juos;
2.      Teršti ir šiukšlinti aplinką;
3.      Laipioti įgriuvų šlaitais ir juos ardyti;
4.      Naikinti ir gadinti poilsiaviečių įrangą, informacinius ženklus bei stendus;
5.      Žaloti ir naikinti augmeniją, kultūrines vertybes;
6.      Baidyti paukščius jų perėjimo metu, naikinti lizdus;
7.      Ardyti skruzdėlynus ir miško paklotę;
8.      Savavališkai kirsti mišką ar kitaip jį žaloti;
9.      Plauti miške ar prie vandens telkinių transporto priemones;
10. Žuvų neršto ir paukščių perėjimo metu (nuo vasario 1 d iki gegužės 1 d.) plaukioti vandens telkiniuose bet kokia vandens transporto priemone ( išskyrus specialiąsias tarnybas ir vandens maršrutais tik su parko darbuotoju ).
 
Asmenys, pažeidę taisyklių reikalavimus, atsako Lietuvos Respublikos įstatymų numatyta tvarka.
 
Direktorius                                                                                              Kęstutis Baronas