Biržų regioninio parko produkto ženklas (toliau- Ženklas)- tai vienas iš būdų skatinti parko lankytojus paslaugas ir produktus įsigyti iš vietos gyventojų. Šis ženklas padės atpažinti, kad paslauga  teikiama, ar produktas pagamintas vietos gyventojo. Ženklo turėtojas pirmiausiai bus tas, kuris gyvena ar veiklą vykdo Biržų regioniniame parke, taip pat savo veikla nepažeidžia saugomų vertybių, turi etnografiniam regionui būdingus produktus, teikia naudą vietos bendruomenei. Tokiu būdu siekiama skatinti vietos ekonomiką, sudaryti palankesnes sąlygas gyventojams, skatinti partnerystę tarp vietos gyventojų ir Biržų regioninio parko direkcijos

Šis ženklas- viena iš darnaus turizmo skatinimo priemonių. Jis skirtas vietos produktų gamintojams, amatininkams, turizmo paslaugų tiekėjams ir kitiems vietos gyventojams, savo veikla prisidedantiems prie darnaus turizmo plėtros Lietuvos saugomose teritorijose

Saugomos teritorijos produkto ženklas bus lengvai atpažįstamas nacionaliniu lygmeniu, nes pats ženklo simbolis „paukštis“ yra bendras visų Lietuvos saugomu teritorijų vietos produktams. Jis padės keliaujantiems atrasti, o vietos žmonėms populiarinti savo bendruomenių projektus ir paslaugas, kurios atitinka pagrindines darnaus vystymosi vertybes.

Ženklas bus suteikiamas pagal pateiktas paraiškas ir įvertinus paraiškų teikėjų atitikimą nustatantiems kriterijams. Sprendimus dėl Ženklo suteikimo priims Biržų regioninio parko direktoriaus patvirtinta komisija.

Svarbu pabrėžti, jos ženklo suteikimo procesas yra paprastas, nemokamas, trumpas, neapkrautas biurokratinėmis procedūromis ir remiasi geranoriško bendradarbiavimo ir pasitikėjimo principais

 

Paraiškos priimamos adresu: Biržų regioninio parko direkcija, Biržai, Rotušės g 10.

Iškilus klausimams, prašome kreiptis telefonu Nr. 8 687 58 343 arba el. paštu birzai@rpd.w3.lt

 

Priedai:

Biržų regioninio parko produkto ženklo nuostatai

Biržų regioninio parko produkto ženklo suteikimo reglamentas

Paraiška dėl Biržų regioninio parko produkto ženklo naudojimo

Deklaracija dėl veiklos, neprieštaraujančios Biržų regioninio parko tikslams

Biržų regioninio parko produkto ženklo suteikimo prekėms ir gamintojams kriterijai

Biržų regioninio parko produklo ženklo suteikimo paslaugų teikėjams kriterijaiAsmenys, kuriems suteikta teisė naudoti Biržų regioninio parko produkto ženklą

Bitininkas Juozas Valackonis, veikla - medaus ir kt. bičių produktų gamyba savo bitininkystės ūkyje, esančiame Užubalių  kaime, prekyba jais.

 Kirkilų kaimo bendruomenė, veikla - tradicinių verslų produktų gamyba, maitinimo paslaugos.

 Biržų turizmo informacijos centras, veikla - gidų paslaugos, prekyba, kelionių organizavimas.

 Čygo-Kalkio TŪB Rinkuškiai, veikla - tradicinių verslų produktų gamyba, maitinimo paslaugos, prekyba, gidų paslaugos, edukacinė programa Alaus kelias.

 Tautodailininkė Jurgita Augustinavičienė - tekstilės, bižuterijos dirbiniai, prekyba jais.

 Bitininkas Povilas Piestinis -  veikla - medaus ir kt. bičių produktų gamyba savo bitininkystės ūkyje, esančiame Kirkilų  kaime, prekyba jais.

 Bitininkas Vilius Krikščikas -  veikla - medaus ir kt. bičių produktų gamyba savo bitininkystės ūkyje, esančiame Braškių  kaime, prekyba jais.

 Bitininkė Bronė Krikščikienė -  veikla - medaus ir kt. bičių produktų gamyba savo bitininkystės ūkyje, esančiame Braškių  kaime, prekyba jais.