Gyvoji gamta


Juodasis gandras - Ąžuolynės botaninio - zoologinio draustinio gyventojas

Biržų regioninio parko bioįvairovės apžvalga

 RŪŠIŲ IR BUVEINIŲ ĮVAIROVĖ

 

 

 

Bendras rūšių skaičius

Bendras saugomų rūšių skaičius

Iš jų

LRK rūšys (iš jų ypač saugomos)

Europinės

svarbos rūšys

Augalai

336

15

13

 

Grybai

45

1

1

 

Gyvūnai:

 

 

 

 

     Bestuburiai

301

8

7

1

     Apskritažiomeniai ir žuvys

 

 

 

 

     Varliagyviai ir ropliai

8

5

3

2

     Paukščiai

110

40

18

22

     Žinduoliai

27

12

7

5

Iš viso:

825

78

47

31

Europinės svarbos buveinių tipų skaičius

3

 

           

Detalūs biologinės įvairovės tyrimai Biržų rajone buvo atlikti 1997 – 1998 m.

Duomenys patikslinami kasmet

Tatulos upės kraštovaizdžio draustinyje ties Čeniškių kaimu auga melsvųjų gencijonų populiacija (apie 150 augalų). Kirdonių miško pakraštyje veši paprastųjų kardelių populiacija, aptikta plaukuotoji jonažolė. Šalia Likėnų miestelio, natūralioje pievoje, aptikta raktažolė pelenėlė.

Šiaurės Lietuvos miškai pasižymi mažiausiu grybingumu. Sėkmingai auga ir dauginasi tik didysis kukurdvelkis (RK, III), kuris rastas Kirkilų, Mantagailiškio kaimuose, Daudžgirių dvare bei Karajimiškyje.

Parke palankios sąlygos veistis bebrams, ūdroms, kanadinėms audinėms.

Astravo parkas vertingiausias teriologiniu požiūriu, ten sutinkama didelė įvairovė šikšnosparnių (iš 9 gyvenančių rūšių net 6 įrašytos į RK). Tai šikšniukas nykštukas, šiaurinis šikšnys, kūdrinis pelėausis, Branto pelėausis, europinis plačiaausis, rudasis nakviša. Paskutiniai šikšnosparnių tyrimai daryti 2009 m. Biologinės įvairovės požiūriu labai svarbios yra Širvėnos ir Ruoliškio ežerų apylinkės. Šios vietos pasižymi tiek įprastų, tiek ir retųjų rūšių įvairove. Seklūs šių ežerų pakraščiai ir nendrynuose esančių vandenų plotai - palankios varliagyvių nerštaviečių vietos. Rastos 8 varliagyvių rūšys, trys įrašytos į Raudonąją knygą (skiauterėtasis tritonas, raudonpilvė kūmutė, nendrinė rupūžė). Skirtingose vietose peri didieji baubliai, juodosios žuvėdros, nendrinės lingės. Migracijos metu stebėtos didžiosios kuolingos, didieji baltieji garniai, pilkosios žąsys, šaukštasnapės antys. Ornitologiniu požiūriu vertingas ir Ąžuolynės miškas, kur peri juodieji gandrai, gervės, griežlės.

Entomologiniu požiūriu vertingiausia teritorija  Daudžgirių parkas, ten rastas europinės svarbos rūšis  niūraspalvis auksavabalis.

Priskirtose teritorijose (Biržų giria, Nemunėlio upės slėnis) peri griežlės, uralinės pelėdos, žvirblinės pelėdos, pilkosios meletos, juodosios meletos, jerubės, gervės, gyvena lūšys, vilkai, baltieji kiškiai.