Kraštovaizdžio tvarkymo zonos

KRAŠTOVAIZDŽIO TVARKYMO ZONOS

Kraštovaizdžio tvarkymo zonos

Plotas

ha

%

Konservacinės paskirties žemės KTZ

284,9

2,0

Griežtos apsaugos gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijų KTZ

20,9

0,1

Reguliuojamos apsaugos gamtos ir kultūros paveldo objektų teritorijų KTZ

264,0

1,8

Miškų ūkio paskirties žemė KTZ

3500,4

24,3

Ekosistemas išsaugančio ūkininkavimo KTZ

1257,1

8,7

Ekstensyvaus rekreacinio pritaikymo (miško parkų) KTZ

11,4

0,1

Intensyvaus rekreacinio pritaikymo (miško parkų) KTZ

12,0

0,1

Specializuoto apsauginio ūkininkavimo KTZ

2220,0

15,4

Žemės ūkio paskirties žemės KTZ

9478,7

65,8

Ekosistemas išsaugančio ūkininkavimo KTZ

189,2

1,3

Specializuoto apsauginio ūkininkavimo KTZ

9289,6

64,5

Gyvenamosios paskirties žemės KTZ

561,0

3,9

Kraštovaizdžio išsaugančiojo tvarkymo KTZ

39,5

0,3

Kraštovaizdžio pertvarkomojo tvarkymo KTZ

33,5

0,2

Sugriežtinto vizualinio reguliavimo KTZ

37,7

0,3

Sugriežtinto geoekologinio reguliavimo KTZ

101,0

0,7

Ekstensyvaus bendrojo tvarkymo KTZ

315,0

2,2

Intensyvaus bendrojo tvarkymo KTZ

34,2

0,2

Rekreacinės paskirties žemės KTZ

44,9

0,3

Neurbanizuojamos rekreacinės aplinkos KTZ

8,0

0,1

Urbanizuotos rekreacinės aplinkos KTZ

36,9

0,3

Eksploatacinės (gavybinės) paskirties žemės KTZ

5,8

0,0

Subnatūralios (neurbanizuojamos) aplinkos eksploatacinių sklypų KTZ

5,8

0,0

Pramoninės – komunalinės paskirties žemės KTZ

127,1

0,9

Intensyviai technogenizuotos aplinkos pramoninių-komunalinių sklypų KTZ

127,1

0,9

Vandens ūkio paskirties žemės KTZ

403,0

2,8

Ekosistemas išsaugančio ūkininkavimo KTZ

99,3

0,7

Ekstensyvaus rekreacinio palaikymo KTZ

19,3

0,1

Ekstensyvaus apsauginio ūkininkavimo KTZ

284,4

2,0

IŠ VISO

14405,8