Biržų regioninio parko direkcijos 2017 m. veiklos prioritetai

 1. Tinkamai pasirengti lauko informacinės sistemos įrengimui.

2. Tinkamai pasirengti Kirkilų kraštovaizdžio komplekso tvarkymui.

3. Dalyvauti tobulinant Biržų RP nuostatus, patikslinti išskirtinę RP vertę.

4. Organizuoti bendradarbiavimo su vietos gyventojais, bendruomenėmis gerinimo priemones.