Veikla

Biržų regioninio parko apsaugos režimą užtikrina ir regioninio parko steigimo tikslų įgyvendinimą koordinuoja Biržų regioninio parko direkcija.
 
         
  • Užtikrinti Biržų regioninio parko teritorijos apsaugą ir racionalų jos naudojimą, kraštovaizdžio stabilumą, kraštovaizdžio ir biologinės įvairovės išsaugojimą;
  • Sudaryti sąlygas pažintiniam turizmui regioninio parko teritorijoje;
  • Racionaliai panaudoti ES paramą teritorijos apsaugai ir tvarkymui.
 
         Direkcija atsakinga už kraštovaizdžio, gamtos ir kultūros vertybių apsaugą ir tvarkymą, sąlygų pažintiniam turizmui vystyti sudarymą, ekologinį švietimą.
 
         Direkcija taip pat vykdo valstybinių draustinių bei potencialių Europos saugomų teritorijų tinklo Natura 2000 teritorijų tyrimus, inventorizaciją, dalyvauja teritorijų planavimo dokumentų rengimo procese.