Pradžia / Naujienos / Skelbiama atranka Biržų regioninio parko direkcijos ekologo (pareiginės algos koeficientas 5,0) pareigoms eiti.

Skelbiama atranka Biržų regioninio parko direkcijos ekologo (pareiginės algos koeficientas 5,0) pareigoms eiti.

2019-05-03

Kvalifikaciniai reikalavimai pretendentams:

1.    būti susipažinęs su Lietuvos Respublikos įstatymais, Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimais ir kitais teisės aktais, reglamentuojančiais veiklą saugomose teritorijose bei Biržų regioninio parko ir direkcijos veiklą;

2.    turėti aukštąjį universitetinį biomedicinos mokslų studijų srities arba fizinių mokslų studijų srities išsilavinimą;

3.    mokėti valdyti, kaupti, sisteminti, analizuoti bei apibendrinti informaciją, rengti išvadas, savarankiškai planuoti ir organizuoti savo darbą;

4.    mokėti dirbti kompiuteriu MS Office programiniu paketu;

5.    mokėti užsienio kalbą (anglų ar vokiečių ) savarankiško vartotojo lygmens B(1) lygiu;

6.    turėti vairuotojo pažymėjimą, suteikiantį teisę vairuoti B kategorijos transporto priemones.

Pareigybės aprašymas.

Pretendentai pateikia šiuos dokumentus:

1.    prašymą dalyvauti atrankoje;

2.    asmens tapatybę ir išsilavinimą patvirtinančių dokumentų kopijas;

3.    gyvenimo aprašymą, parengtą Europass CV formatu lietuvių kalba;

4.    užsienio kalbos mokėjimo lygį patvirtinančio dokumento kopiją (-as).

Pretendentas pateikia dokumentus tiesiogiai Biržų regioninio parko direkcijai (Biržai, Rotušes g. 10, 31 kab.), elektroniniu paštu birzai@rpd.w3.lt arba registruotu laišku iki 2019 m. gegužės 8 d. 12.00 val.

Dokumentų originalai pateikiami teikiant dokumentus arba atrankos dieną ir, sutikrinus su kopijomis, grąžinami. Pretendentams, nepateikusiems dokumentų ar pateikusiems kopijas, neatitinkančias originalų, neleidžiama dalyvauti atrankoje.

Pretendentų atranka įvyks 2019 m. gegužės 9 d. 8.00 val.